Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

  • Örgün öğretim zamanında da olduğu gibi ölçme değerlendirmelerin bir kısmının online olarak yapılması
  • Online konferanslar verilmesi
  • Akran eğitimlerde  online platforma uygun olanlara online olarak devam edilmesi
  • Lisansüstü derslerin uygun olanlarının online platformda yürütülmesi
  • Lisansüstü savunma sınavlarının şehir dışından jüriyi getirmeden online platformda ve kayıt altında yapılması