ÜNİVERSİTEMİZ YÖNETİMİNİN
COVID-19 SALGINIYLA İLGİLİ ALDIĞI KARARLAR

Yeni Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu’nun COVID-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla yaptığı çalışma doğrultusunda, üniversitemiz yönetimi aşağıda belirtilen kararları almıştır:.


1. COVID-19 salgınının ne zaman sona ereceği belli olmadığından, üniversitemizde lisans ve lisansüstü programlarda online eğitim uygulamasına geçilmesi, sınavların da online olarak yapılması,.

2. Üniversitemiz senato ve yönetim kurulu toplantıları ile birimlerimizdeki her türlü toplantının online olarak gerçekleştirilmesi,

3. Derslik ve laboratuvarların ilaçlandıktan sonra kilitlenmesi, eğitim-öğretim başladıktan sonra ilaçlamanın belli aralıklarla tekrarlanması,

4. Hammadde temin edilebilirse üniversitemiz bünyesinde dezenfektan malzeme üretimi yapılması, akademik ve idari bina girişlerinde kullanımının sağlanması,

5. Laboratuvar gibi ortamlarda çalışmaya devam etmek isteyen lisansüstü öğrencilerden danışmanının da uygun görüşünü içeren dilekçe ile ilgili birime başvurmalarının istenmesi,

6. Yemekhane personelinin eğitilmesi, tek kullanımlık tabak, çatal, bıçak, kaşık kullanımının ve 23.03.2020 tarihinden itibaren yemekhanenin hizmete kapatılması,

7. Bu süreç içerisinde yurtdışından dönebilecek personel ve öğrencilerin 14 gün süreyle karantinada tutulmalarının sağlanması,

8. Binalardaki zemin yüzeylerin kullanım zamanları dışında sabunlu su ile yıkanmasının, el temasının yoğun olduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin sağlanması,

9. Bütün personelin ve öğrencilerin web sayfası üzerinden ve sosyal medya üzerinden sürekli olarak bilgilendirilmesi,

10. Sirkülasyonu azaltma amaçlı olarak öğrenci ve personelimizin mümkün olduğunca şehir dışına çıkmamaları yönünde bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.